fbpx

I Stockholm Hamnkvarters intervjuserie sätts strålkastarljuset på lokala företag som är verksamma redan idag i Värtahamnen! Här kommer sjönära arbetsplatser och bostäder att hänga samman med grönområden, hamn, restauranger och citypuls.

Areim

Som en del av Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt, har Stockholms hamnkvarter Värtahamnen högt uppsatta miljömål. Här växer en hållbar stadsdel fram, där fastighetsutvecklarna spelar en central roll. Ett exempel på detta är fastighetsutvecklaren Areim som moderniserar sin fastighet bland annat med hjälp av återbruk.

I Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram aktörer som på olika sätt är verksamma i området. Denna gång har vi intervjuat Elin Westergren, Asset manager på Areim som är med och utvecklar Värtahamnen, om dess fastighet T.31 och hur återbruk hjälper till att skapa en hållbar stadsdel.

Vad är det Areim gör i Värtahamnen?

Vi äger fastigheten T.31 som ursprungligen byggdes på 1980-talet. Nu utvecklar vi den till ett kontorshus med kvaliteter som framtidens arbetsplatser kräver. Bland annat bygger vi ett gemensamt gym och omklädningsrum för hyresgästerna att nyttja, ett stort fint cykelrum som ska göra det enklare att cykelpendla, fina balkonger runtom huset och en underbar takterrass med utsikt över Värtahamnen och havet.  

Vår ambition är också att göra gaturummet mer inbjudande genom att utveckla gatuplanets tidigare industrilokaler till en plats för kommersiell verksamhet. Vår nya stora inglasade entré öppnar också upp framsidan av huset och suddar ut gränsen mellan de som rör sig i och utanför fastigheten. Vi tror att det kommer göra gatan mer levande och öka känslan av trygghet.

Ni har något ni kallar Återbruket i T.31 – vad är det?

Planlösningen i T.31 bestod till stor del av många små kontorsrum och långa korridorer. En av de första åtgärderna vi behövde göra för att modernisera fastigheten var att riva invändigt. För oss var det viktigt att detta gjordes på ett hållbart sätt för att kunna återbruka så mycket material som möjligt. I T.31 har vi sedan skapat ett rum som vi kallar Återbruket, där vi visar exempel på det återbrukade materialet.

Det vi inte kan använda själva säljer eller skänker vi bort för att se till att så lite material som möjligt går till spillo. Vi har till exempel i samarbete med Tarkett tagit hand om 25 ton utrivet linoleumgolv. Med den åtgärden sparade vi över 37 ton koldioxid vilket motsvarar cirka 5 personers totala koldioxidutsläpp under ett helt år.

Vad bidrar ni med i utvecklingen av Värtahamnen?

Vår fastighet T.31 ligger i ett spännande område av Södra Värtahamnen, precis vid Gärdet, och är ingången för många boende, arbetande och passerande människor. Där utgör den en tydlig länk mellan de två områdena och blir en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området. 

Med den omställning vi gör i fastigheten skapar vi förutsättningar för fler spännande företag att upptäcka området och verka här redan nu. Genom att öppna upp fastighetens bottenplan och tillföra kommersiell verksamhet bidrar det också till att göra hela området mer levande för de som bor och arbetar här. Med den stora utveckling som sker kommer Värtahamnen vara en fantastisk plats att arbeta och bo i, centralt placerad mellan staden och havet, med närhet till natur och grönområden.    

Stockholms Hamnar

Magdalena Bosson, vd på Stockholms Hamnar

I Stockholm genomförs ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt – Norra Djurgårdsstaden. Värtahamnen är en del av området och där växer en ny stadsdel med kontor, bostäder, dags- och kvällsliv fram samtidigt som den viktiga fartygstrafiken utvecklas i området. Stockholms Hamnar har länge redan varit en etablerad del av området och ser fram emot att se hur hamnen växer ihop med den nya innerstadsdelen.

I Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram aktörer som på olika sätt är verksamma i området. Denna gång har vi intervjuat Magdalena Bosson, vd på Stockholms Hamnar i närbelägna Frihamnen.

Stockholms Hamnar, där Värtahamnen är en viktig del, är en av Sveriges största passagerarhamnar. Vad betyder det för Stockholm?

Det betyder att hela 16 miljoner passagerare åker med färja till och från Stockholm ett normalår. De fyller sju hotell varje dag hela året om, de besöker våra museer, äter på restaurang och shoppar. 4,5 miljoner av dessa passagerare åker via Värtahamnen som blir porten in till Stockholm och första mötet med staden för våra viktiga besökare. Passagerarna bidrar i sin tur till stadslivet och det levande Stockholm som vi tycker så mycket om vill utveckla.

Hur arbetar Stockholms Hamnar med hållbarhet?

I stora drag kan man säga att vi arbetar med hållbarhet i tre dimensioner – det vi kan göra själva, det vi kan hjälpa andra med och det vi kan vara med och påverka. Vi arbetar inom dessa områden med mycket tydliga mål, handlingsplaner och aktiviteter för att nå dit vi åtagit oss.

Kan du berätta mer om Miljöhamnen Värtahamnen?

Värtahamnens terminalbyggnad invigdes 2016 och var då helt nybyggd. Med det kommer att vi kunde bygga smart från början. Den nya terminalbyggnaden är planerad och byggd enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och certifierad enligt högsta klassen Guld. Därmed uppfyller byggnaden de bästa nivåerna inom energi, inomhusmiljö och material.

I hamnen är det förberett för fartygen att el-ansluta, så att de inte behöver ha hjälpmotorer i gång när de ligger vid kaj. Därmed minskar utsläpp och buller. Från 2019 elansluter flera av Tallink Siljas fartyg.

Hur kommer hamnens roll att förändras i takt med att Värtahamnen utvecklas?

Värtahamnen och den nya terminalen var först ut i detta stora stadsutvecklingsområde och är byggd för att vara en integrerad del av Norra Djurgårdsstaden. Att samverka med närområdet så att både färjetrafiken och stadsdelen ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt och att hitta synergier som gynnar alla aktörer i området kommer att vara fokus framöver.

Vilken betydelse kommer stadsdelens utveckling att ha för hamnen och färjetrafiken?

Värtahamnens utveckling kommer att förbättra intrycket av Stockholm som destination och öka utbudet och servicen till passagerarna.

Jarowskij

Irené Lindblad, Jarowskij
Irené Lindblad, vd på Jarowskij

I Stockholm finns ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt – Norra Djurgårdsstaden. Värtahamnen är en del av området och där växer en ny stadsdel med bostäder, kontor och nöjesliv fram samtidigt som den välkända kryssningsverksamheten bevaras. Ett stenkast bort, i Frihamnen, har ett kreativt kluster vuxit fram. Utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden är mer än bara omfattande – det är även ett av de mest spännande områdena just nu.   

I Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram aktörer som på olika sätt är verksamma i området. Denna gång har vi intervjuat Irené Lindblad, vd på produktionsbolaget Jarowskij i närbelägna Frihamnen.

”Det är ett väldigt spännande område med flera produktionsbolag, vilket har gjort det till ett kluster för kreativitet.”

Vilken verksamhet bedriver ni och hur länge har ni varit verksamma i området?

Vi är Sveriges äldsta TV-produktionsbolag och vi gör alltifrån stor underhållning till reality, succékomedier och dramaserier. Några av våra mest kända titlar är Fångarna på Fortet, Elitstyrkans Hemligheter, Solsidan, Leif och Billy, Nattryttarna och Vår tid är nu. Vi producerar även en del långfilm och podcasts. Vår ambition är att skapa rörlig bild som sticker ut, förnyar och underhåller – oberoende plattform. Vi har suttit här sedan 2001 och kommer vara kvar i minst 20 år till! Jarowskij är del av Banijaykoncernen som har all verksamhet samlad i Frihamnen i Magasin 1, 5 och 7. Vi trivs verkligen här! 

Vad är det bästa med att verka i området och vad ser ni mest fram emot i takt med att området växer? 

Det är ett väldigt spännande område med flera produktionsbolag, vilket har gjort det till ett kluster för kreativitet. Flera av våra kunder så som SVT, TV4 och Kanal5/Discovery finns i närheten och på andra sidan Gärdet i Filmhuset spelar vi in en del av våra produktioner. För vår del är det verkligen det bästa läget i stan – och utsikten ut mot Värtan kan man ju inte klaga på heller. Vi ser fram emot att det blir ännu mer livfullt här även efter arbetstid i takt med att området växer. Det vore kul med mer nattliv i stadsdelen!

Eatery

På bilden: Aleksander Enqvist, platschef Eatery Värtahamnen. Illustration: Castellum

Värtahamnen växer, och när allt fler söker sig till området utvecklas nya möjligheter för stadsdelen. När Värtahamnen förverkligats finns det plats för tusentals arbetande och boende i området. I kombination med miljontals besökare via färjeterminalen skapas här en spännande plats med potential att bli en stor och levande mat- och upplevelsedestination.

Vi har intervjuat Aleksander Enqvist, platschef på restaurang Eatery Värtahamnen.

”Vi vill bidra till en dynamisk och levande matdestination som ökar trivseln och attraktiviteten i Värtahamnen och i Stockholm som helhet.”

Vilken verksamhet bedriver ni och hur länge har ni varit verksamma i Värtahamnen?

Vi är en flexibel mötes- och mataktör för olika tillfällen och behov. Vi vill skapa en känsla av Eatery som ett vardagsrum i Värtahamnen som är tillgängligt för alla. Restaurangen har en avslappnad atmosfär och vi serverar modern mat med influenser från hela världen. Vi öppnade i Värtahamnen i oktober 2021 och hittills har vi fokuserat på frukost, lunch, catering och festvåning – på sikt planerar vi att ha öppet även på kvällstid.

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Att vi får vara delaktiga i utvecklingen och på så sätt bidra till en levande, modern och innovativ stadsdel med fokus på hållbarhet. Eaterys kärna är vår flexibilitet och i takt med att stadsdelen utvecklas måste vi utveckla vårt utbud och koncept för att möta de behov som uppstår. Nya och fler besökare till området bidrar till en härlig atmosfär att jobba i. Jag tror att Värtahamnens historiska industrimiljöer som blandar gammalt med nytt lockar folk till området.

Vad ser ni mest fram emot i takt med att Värtahamnen utvecklas? 

Vi ser fram emot mer liv och rörelse som kommer med att området växer. Värtahamnens havsnära läge är oslagbart och vi kommer att se en ännu större mix av bostäder, kontor, hotell och butiker framöver. När det växer fram vill vi vara med och bidra till en dynamisk och levande matdestination som ökar trivseln och attraktiviteten i Värtahamnen och Stockholm som helhet.

Vad är aktuellt för Eatery?

Hållbarhetsperspektivet är väldigt viktigt för oss och vi jobbar ständigt med att hitta nya sätt att minska vårt klimatavtryck genom minskat matsvinn men också genom att se över våra transporter. Vi har nyligen testat att leverera mat med elcykel, vilket fungerar utmärkt!

Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning

På bilden: Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden – ett av Europas största stadsutvecklingsområden. I stadsdelen ska nya byggnader, mötesplatser och verksamheter ta form. Värtahamnen ska bli en levande stadsdel med plats för 5 000 boende och 20 000 arbetsplatser. Bortom visionen sker arbetet just nu och under den första byggetappen kommer fem kvarter med kontor och hotell att etableras med inflyttning 2025–2026.

Denna gång har vi intervjuat Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltning.

”Jag ser framför mig en modern och attraktiv stadsdel. Ett tillägg till Stockholms årsringar, med plats för människor.”

Varför är Värtahamnen viktig för Stockholm? 

Som gammal Hansastad har sjöfarten en särskild plats i Stockholm, både för att försörja regionen med varor för näringsliv och invånare, men också för att förbinda Stockholm med omvärlden. Nu tar ett nytt kapitel vid i utvecklingen. Marken i Värtahamnen återanvänds och innerstadens kontakt med vattnet i Lilla Värtan knyts ihop med en attraktiv stadsdel för boende, näringsliv och service. Närheten till färje- och kryssningstrafiken innebär miljontals internationella besökare som är viktiga för området såväl som för hela Stockholm.

Hur ser de närmsta planerna för utvecklingen i området ut? 

Det ska byggas mycket fastigheter i området och vi på stadsdelsförvaltningen prioriterar bland annat utvecklingen av grönområden och parker – väldigt viktiga delar i det som ska växa fram i Värtahamnen. Finlandsparken är en viktig länk i stråket mellan tunnelbanan och färjeterminalerna, vilken vi just nu rustar upp. I januari togs också det första spadtaget för arbetet på Saltkajen där fem kvarter med kontor och hotell ska etableras, med inflyttning under 2025–2026. Det är mycket på gång!

Vad har du för förväntningar på vad som kommer växa fram i Värtahamnen, vad ser du framför dig? 

Jag ser framför mig en modern och attraktiv stadsdel. Ett tillägg till Stockholms årsringar, med plats för människor. En blandning mellan näringsliv och boende som ger förutsättningar för ett levande gatuliv – dag som natt. Stockholmarna kan förvänta sig en modern, attraktiv och klimatanpassad stadsdel när Värtahamnen växer fram och står färdig. Jag förväntar mig också att vi kan skapa bra förskolor, service och kollektivtrafik som gör livet enklare. Jag vill se mötesplatser för alla målgrupper!

Stockholm Exergi

På bilden: Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling inom processteknik, Stockholm Exergi.

I Värtahamnen ligger en rad energianläggningar som försörjer stora delar av Stockholmsregionen med värme, kyla och el. Att dagens och framtidens hållbara energiförsörjning finns i Värtahamnen är ingen slump. Området är hem till många växande och framåtlutande företag, där innovation och framtidsanda frodas. I en av Stockholms mest spännande stadsdelar ska nu arbetet med att skapa enorma utsläppsminskningar genom teknik för koldioxidinfångning skalas upp. Allt för att göra Stockholm till en mer attraktiv och hållbar stad – med potential att bli världens första klimatpositiva stad.

Vi har intervjuat Erik Dahlén, ansvarig för forskning och utveckling inom processteknik på Stockholm Exergi.

”Hela världens blickar är nu riktade mot Värtahamnen där vi utvecklar denna hållbara teknik, det är väldigt spännande.”

Vilken verksamhet bedriver ni? 

Vid våra anläggningar i Värtaverket vid Värtahamnen producerar vi på Stockholm Exergi idag fjärrvärme, elektricitet och fjärrkyla. Värtaverket är en välkänd del av Stockholms stadsbild sedan förra sekelskiftet samtidigt som här finns en toppmodern, världsunik anläggning som producerar både el och värme till stockholmarna. Nu planerar vi för att även skapa stora mängder minusutsläpp genom en teknik som avskiljer och fångar in koldioxid vid produktionen. Hela världens blickar är nu riktade mot Värtahamnen där vi utvecklar denna hållbara teknik, det är väldigt spännande.   

Hur länge har ni varit verksamma i Värtahamnen?

Det har pågått energiverksamhet i området sedan 1893, då kung Oscar II invigde Värtagasverket. Han klippte det blågula bandet framför ingången till Hus 7, det så kallade Reningshuset. Men man kan säga att vår verksamhet drog i gång ordentligt här i början på 1900-talet då Värtaverket, ritat av Ferdinand Boberg, invigdes. Produkten var från början uteslutande elektricitet, med fossilt kol som råvara. Allt sedan dess har vi ständigt utvecklats med ambitionen att göra Stockholm till en mer attraktiv och hållbar stad. 

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Värtaverket utgör en naturlig del av Värtahamnen och passar mycket väl in med ambitionerna att bibehålla och ständigt utveckla staden med avseende på tillgänglighet, hållbarhet samt att göra Stockholm än mer estetiskt tilltalande. Placeringen i hamnen är mycket lämplig, dels då stora mängder solvärme hämtas från Lilla Värtan, dels då det mesta av bränslet inkommer per båt. Det är också härifrån flytande koldioxid planeras att skeppas ut då Värtaverket nu projekterar för att skapa betydande minusutsläpp av koldioxid, lika stora som hela den samlade vägtrafiken i Stockholm.

Ungdomskraft

Foto: I99pema – Kommunalhuset i Värtahamnen, CC BY-SA 3.0. På bilden: Peter Stahl, medgrundare och HR-chef, Ungdomskraft.

Nära citykärnan och motorväg – lätt att ta sig dit med bil och kollektivtrafik. Värtahamnen växer och allt fler företag söker sig dit. Men det är inte bara den praktiska placeringen som lockar – områdets historiska miljöer och byggnader som blandar gammalt med nytt attraherar unga växande företag.

Denna gång har vi intervjuat Peter Stahl, medgrundare och HR-chef på Ungdomskraft, som berättar om hur företaget jobbar med att få ut ungdomar i arbetslivet – och om den nyfunna kärleken till Värtahamnen.

Vilken verksamhet bedriver Ungdomskraft och hur ser den närmsta framtiden ut för er?

Ungdomskraft är ett bemannings- och rekryteringsföretag som jobbar med att få ut drivna ungdomar i arbetslivet. Vi vet att ungdomar har så mycket att ge men kanske inte får den tilliten av arbetsgivare som de förtjänar. Våra anställda är i huvudsak mellan 16 och 25 år och huvudsyftet med vår verksamhet är att vara en språngbräda ut i arbetslivet.

Vår verksamhet är bred, från att hjälpa privatpersoner med hushållsnära tjänster till generell företagsbemanning. Bolaget startades hösten 2018 av Carl-Philip Rudin och mig. Idag är vi 50 medarbetare på heltid, och har nu i våras öppnat upp i Göteborg. Vi siktar på att växa med 30 procent under hösten 2022.

”Vi blev kära i Värtahamnen när vi flyttade hit vintern 2021”

Hur länge har ni varit verksamma i Värtahamnen?

Vi blev kära i Värtahamnen när vi flyttade hit vintern 2021. Vi hade tidigare kontor i en närliggande stadsdel men numera sitter vi i det gamla kommunalhuset från 1904. Att få ha kontoret i ett av Värtahamnens, troligtvis även ett av Stockholms, absolut finaste hus och lokal är verkligen en lyx. Att flytta härifrån är inget alternativ, vi trivs här!

”För oss var den avgörande faktorn tillgängligheten – nära citykärnan och lättåtkomligt med bil och kollektivtrafik. För oss som bemanningsföretag, som jobbar inom mobilitet, är det precis här vi ska vara!”Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

För oss var den avgörande faktorn tillgängligheten – nära citykärnan och lättåtkomligt med bil och kollektivtrafik. För oss som bemanningsföretag, som jobbar inom mobilitet, är det precis här vi ska vara! Vi ser fram emot att Värtahamnen fortsätter utvecklas – att blanda gammalt med nytt är vår önskan.

Stockholmsmarknader

Bakluckeloppis i Värtahamnen tidigare år och Maria Wiberg, grundare och direktör, Stockholmsmarknader.

”En bakluckeloppis innanför tullarna med sjö- och Kaknästornutsikt är rätt så magiskt. Värtahamnen är en härlig och harmonisk fristad – granne med citypulsen.”

I Stadsutvecklarna i Värtahamnens intervjuserie lyfter vi fram företag som på olika sätt är verksamma i Värtahamnen – Stockholms nyaste och mest spännande stadsdel. Nu har turen gått vidare till Stockholmsmarknader som arrangerar en av Stockholms mest populära loppmarknader här i Värtahamnen med kring 26 000 besökare tidigare år. Maria Wiberg, grundare och direktör, har svarat på våra frågor.

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Läget och stämningen! En bakluckeloppis innanför tullarna med sjö- och Kaknästornutsikt är rätt så magiskt. Värtahamnen är en härlig och harmonisk fristad – granne med citypulsen. I Värtahamnen har vi bombats med möjligheter och hjälpsamhet, vilket är ganska ovanligt när man arrangerar en loppis centralt i stan. En sådan approach har alla möjligheter att skapa en glimrande stadsdel, där både människor och företag kan bo, verka, träffas och trivas.

”Det är så spännande att se en stadsdel växa fram och utvecklas”

Vad ser ni mest fram emot i takt med att Värtahamnen utvecklas?

Det är så spännande att se en stadsdel växa fram och utvecklas, som ju faktiskt ska finnas där i många, många år framöver. Att dessutom få vara med och bidra på ett pyttehörn med lite loppisglädje är ju bara så kul!

Har du ett fint minne av Värtahamnen att dela med dig av?

Vår allra första bakluckeloppis 2019 i bästa väder. Det är alltid så kul att se ett nytt område förvandlas till en loppisfest fylld med fynd och folkliv. Den känslan är rätt så underbar faktiskt, och i just Värtahamnen förenas den även med den förtrollande sjöutsikten – kan inte bli bättre miljö för två skrotsamlare från skärgården, som vi!

Vad är aktuellt för Stockholmsmarknader?

Bakluckeloppisen i Värtahamnen 28 augusti, 4 september och 11 september så klart. Före och efter dess arrangeras massor av andra loppisar samt vår nya webbapp Loppla som vi ser fram emot att utveckla och etablera över hela landet. Loppla är tjänsten för alla som inte hinner sälja på loppis själva. På loppla.se kan man sälja rubb och stubb i ett svep – i en och samma annons – till högst bjudande uppköpare. Perfekt för den som inte har tid eller lust att själv sälja pryl för pryl på loppis eller köp- och säljtjänster. 

StagePool

StagePools huvudkontor i Värtahamnen och Anna-Clara Blixt Modin, grundare, styrelseordförande och försäljningschef på StagePool.

StagePool är en av Europas största jobbportal för scen, film, musik och media. Anna-Clara Blixt Modin, grundare, styrelseordförande och försäljningschef, har intervjuats.

Vilken verksamhet bedriver StagePool?

StagePool är en jobbportal och artistkatalog för alla som vill arbeta inom underhållningsbranschen; både framför och bakom kameran, och på scen. Vi började som en tidning 1998 men blev snabbt ett internetbolag redan år 2000. Idag är vi 22 medarbetare som samsas på 500 kvadratmeter här i Värtahamnen, och vi har även kontor i både Tyskland och Storbritannien. Vi lägger stor vikt på coachning och driver utbildningar för alla som är intresserade av branschen.

”Vi vill aldrig flytta från Värtahamnen”

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Vi flyttade till Värtahamnen för fem år sedan, och blev helt kära i lokalen! Här har tidigare restaurang Skeppet haft sin verksamhet där Hasseåtage spelade berömda ”88-öresrevyn”. Det är extremt nära till Gärdet och till stan. Hit kan man cykla på tre Spotify-låtar. Här finns också många stora produktionsbolag, lite av ett underhållningsbransch-Mekka, och vi trivs väldigt bra i den bubblan. Vi vill aldrig flytta från Värtahamnen.

”Det här kommer bli det nya ”It-området”

Vad ser ni mest fram emot i takt med att Värtahamnen utvecklas?

Det kommer bli en fantastisk, levande och modern stadsdel. På visionsbilderna har de gjort det så fint med urbana stråk och shopping. Vi hoppas se fler restauranger öppna upp här, som Eatery nyligen gjorde, som blir perfekta och lättillgängliga AW-ställen i närheten. Det här kommer bli det nya ”It-området”. Jag skulle själv kunna bo här!

Vad är aktuellt för StagePool?

Vi växer med Värtahamnen! Just nu är vi inne i en snabb och expansiv tillväxtfas. Vi digitaliserar hela företaget och satsar fortsatt stort på att ”Go Social” – växa på sociala medier. Vi planerar också redan nu för ett stort fotoevent under hösten då vi välkomnar 120 talanger hit till Värtahamnen för att plåta allihop – på en enda dag!

Newton

Visionsbild, Värtahamnen och Pontus Stolt, vice VD och marknadschef på Newton Kompetensutveckling AB.

Newton är en av landets ledande utbildningsföretag. Pontus Stolt, vice VD och marknadschef, har låtit sig intervjuas.

Vilken verksamhet bedriver Newton?

Newton är ett framtidssatsande och karriärinriktat utbildningsföretag som levererar både företags- och YH-utbildningar inom IT, kultur/media, fastighet och bygg. Vi brukar säga att vi lär för livet, inte för stunden. Vårt huvudkontor ligger i en klassisk lagerbyggnad som genomgick en större ombyggnad när Indiska hade sitt huvudkontor här. Detaljerna syns än idag både på ut- och insidan. Med åren har vi expanderat succesivt i lokalen. 2011 arbetade vi på 468 kvm, idag hela 1154 kvm!

”Att jobba i Värtahamnen känns nästan som att komma hem!”

Vad är det bästa med att verka i Värtahamnen?

Värtahamnen är fortfarande oupptäckt mark för många stockholmare. Här råder närhet utan att vara mitt i smeten, med fördelen att på fem minuter var inne i citykärnan och samtidigt uppleva lugnet här ute. Att jobba i Värtahamnen känns nästan som att komma hem! Man lär känna hela området och alla som jobbar här, det blir en familjär känsla. Så är det också bara någon minuts promenad till vattnet, som gränsar till Europa.

”Fler blir en del av kretsloppet i Värtahamnen”

Vad ser ni mest fram emot i takt med att Värtahamnen utvecklas?

Det är att fler får verka här – fler företag och människor som blir en naturlig del av hela kretsloppet i Värtahamnen med liv och puls. Sedan ser vi också fram emot fler grönområden. Alléer och esplanader här blir jättemysigt.

Vad är aktuellt för Newton?

Vi arbetar mycket med ”post-pandemi-företag” som ställts inför nya utmaningar både organisatoriskt och med förändrade arbetssätt. Många som förlorat jobben i pandemins spår behöver också snabb och skräddarsydd kompetensutveckling. Här bidrar vi till att lösa ett reellt och akut problem i samhället. Vi utvecklar även våra fastighetslabb där den praktiska utbildningen blir så lik verkligheten som möjligt för att studenterna ska känna igen sig när de väl är på plats i fastigheterna. Sedan har Newton två kommande jubileer – 15 år i Värtahamnen och 30 år sedan företaget grundades!

Vi använder cookies på www.stockholmshamnkvarter.se för att garantera att du får bästa möjliga upplevelse. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies, se sidan med vår cookiepolicy.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng